четверг, 17 сентября 2015 г.

Домашнє завдання з предмету Технології, 72т

Тема: Метод контрольних запитань.

Метод контрольних запитань

Метод заснований на використанні спеціально складених запитань, що дозволяють у формі монологу винахідника, зверненого до самого себе або діалогу в процесі колективного пошуку вирішувати творчі технічні завдання. Списки контрольних запитань для вирішення творчих технічних завдань складалися багатьма винахідниками і вченими. Наведемо переліки запитань, складених деякими авторами.
Список основних контрольних запитань А. Осборна (США).
1. Яке нове застосування технічному об'єкту ви можете запропонувати? Чи можливі нові способи застосування? Як модифікувати відомі способи застосування?
2. Чи можливо вирішення завдання шляхом пристосування, спрощення, скорочення? Що нагадує вам даний технічний об'єкт? Чи викликає аналогія нову ідею? Чи були в минулому аналогічні проблемні ситуації, які можна використовувати? Що можна скопіювати?
3. Які модифікації технічного об'єкта можливі? Чи можлива модифікація шляхом обертання, вигину, скручування, повороту? Які можливі зміни руху, запаху, форми, обрисів? Назвіть інші можливі зміни.
4. Що можна збільшити? Що можна приєднати? Чи можливе збільшення часу служби, впливу, частоти, розмірів, міцності? Чи можна підвищити якість, приєднати новий елемент, дублювати?
5. Що можна зменшити? Що можна замінити, ущільнити, зжати, згустити, скондесувати, скоротити, звузити, відокремити, роздрібнити?
6. Чи можна замінити елемент, матеріал, процес, джерело енергії, розташування, колір, звук, освітлення?
7. Що можна перетворити? Які компоненти можна взаємно замінити? Змінити модель, розбивку, розмітку, планування. Змінити послідовність операцій. Змінити швидкість або темп. Змінити режим.
8. Що можна в технічному об'єкті повернути навпаки? Поміняти місцями протилежно розташовані елементи. Повернути їх задом наперед. Перевернути догори дном. Поміняти ролями. Перевернути затиски?
9. Які нові комбінації елементів технічного об'єкта можливі? Чи можна створити суміш, сплав, новий асортимент, гарнітур? Комбінувати секції, вузли, блоки, агрегати? Комбінувати цілі? Комбінувати ідеї?
Список основних контрольних запитань Т. Ейлоарта (Англія).
1. Перелічити всі якості і визначення передбачуваного нового технічного рішення. Змінити їх.
2. Сформулювати завдання ясно. Спробувати дати нові формулювання. Визначити другорядні завдання. Виділити головні.
3. Перелічити недоліки наявних рішень, їхні основні принципи, нові припущення.
4. Прикинути фантастичні, біологічні, економічні, молекулярні та інші аналогії.
5. Побудувати математичну, гідравлічну, електронну, механічну та інші моделі.
6. Спробувати використовувати різні види матеріалів і енергії: газ, рідину, тверде тіло, гель, піну, пасту та ін.; теплову, магнітну енергію, світло, силу удару і т.д. Розглянути: різні довжини хвиль, поверхневі властивості і т.п.; перехідні стани – замерзання, перехід через точку Кюрі і т.д.; різні фізичні ефекти.
7. Довідатися думки деяких зовсім необізнаних у даній справі людей.
8. Побудувати сумбурне групове обговорення, вислуховуючи всі ідеї без критики.
9. Спати з проблемою, ходити на роботу, гуляти, приймати душ, їздити, пити, їсти, грати в теніс – усе з нею.
10. Бродити серед стимулюючої обстановки (звалище брухту, технічні музеї, магазини дешевих речей), переглядати журнали і комікси.
11. Прикинути таблицю цін, значень величин, переміщень, типів, матеріалів і т.д., різних вирішень проблеми або її частин, шукати проблеми в рішеннях або нові комбінації.
12. Визначити ідеальне вирішення, розробляти можливі варіанти.
13. Видозмінювати вирішення проблеми виходячи з часу (скоріше або повільніше), розмірів, в'язкості і т.п.
14. В уяві залізти усередину об'єкта.
15. Визначити альтернативні проблеми і системи, що вилучають певну ланку з ланцюга і, таким чином, створюють щось зовсім інше, ведучи убік від потрібного рішення.
16. Визначити загальноприйняті граничні умови і причини їхнього встановлення.
17. Хто вигадав це перший? Історія питання. Які хибні тлумачення цієї проблеми мали місце?
18. Хто ще вирішував цю проблему? Чого він домігся?
Відзначимо, що кожен винахідник підсвідомо користається «своїми» запитаннями, суть яких у більшості випадків збігається з наведеними.

Ознайомитись самостійно з параграфом 4. Підручник з предмету "Технології" ви можете знайти тут.

1 комментарий: