четверг, 17 сентября 2015 г.

Домашнє завдання з предмету Пошук роботи 2опр

Порядок виплати одноразової грошової допомоги по безробіттю для організації підприємницької діяльності

7.1. Безробітним, яким виповнилося 18 років та які не можуть бути працевлаштовані за сприяння служби зайнятості протягом одного місяця у зв'язку з відсутністю на ринку праці підходящої роботи, за їх бажанням допомога по безробіттю може виплачуватися одноразово для організації безробітними підприємницької діяльності.
Одноразова виплата допомоги по безробіттю не здійснюється безробітним, яким допомога по безробіттю скорочувалась з підстав, передбачених підпунктом 2 пункту 5.3 та пунктом 5.4 або припинялась відповідно до підпункту 8 пункту 5.5 цього Порядку та особам, які протягом останніх 24 місяців, що передували початку безробіття, були зареєстровані як суб'єкти підприємницької діяльності.
7.2. Одноразова виплата допомоги по безробіттю здійснюється у розмірі річної суми допомоги по безробіттю, визначеної конкретному безробітному.
Якщо безробітний вже отримав частину призначеної допомоги по безробіттю, то виплачується її залишок.
Допомога по безробіттю в цьому випадку не підлягає коригуванню у зв'язку із зміною розміру середньої заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної діяльності відповідної області, протягом періоду, за який допомога по безробіттю була виплачена.
7.3. Для розгляду питань щодо отримання допомоги безробітний подає до центру зайнятості такі документи:
- заяву про надання допомоги;
- бізнес-план.
7.6. У трудовій книжці безробітного працівник державної служби зайнятості робить запис про одноразову виплату допомоги по безробіттю та зазначає період, за який вона була нарахована.
7.7. Особам, яким допомога по безробіттю виплачена одноразово (крім осіб, зазначених у пункті 7.8 цього Порядку), у разі їх повторної реєстрації в державній службі зайнятості як безробітних у період двох років, у межах якого вона мала сплачуватись, допомога по безробіттю не призначається. У разі визнання таких осіб безробітними за межами зазначеного періоду, допомога по безробіттю визначається відповідно доЗакону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття".

6 комментариев: