среда, 28 января 2015 г.

34е Домашнє завдання з географії


ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛЮДСТВА


1. Проблема збереження миру
Є найважливішою, оскільки в разі виникнення глобального військового конфлікту у світі, нашпигованому ядерною зброєю та ядерними технологіями (АЕС тощо), всі інші проблеми втрачають сенс.
Дві країни — США та Росія — витрачають майже половину коштів на військові потреби. На задоволення попиту на військові товари та послуги, за оцінкою ЮНЕСКО, працює 50 млн. чоловік, в розробках військового характеру беруть участь півмільйона вчених та конструкторів, або 1/5 науковців світу.
Офіційні держави «ядерного клубу»: США, Росія, Великобританія, Франція, Китай. Неофіційні члени «ядерного клубу»: Індія, Пакистан, Ізраїль, Південна Корея. Порогові держави, які володіють технологіями виробництва цієї зброї: Іран, Ірак, Південна Африка, Бразилія, Аргентина, Японія.
Від закінчення Другої світової війни до початку ХХІ ст. відбулося понад 38 міжнародних та близько 100 внутрішньодержавних конфліктів.
Міжнародний тероризм. «Гарячі точки».
2. Демографічна проблема та проблема подолання
відсталості країн, що розвиваються
Ця глобальна проблема людства зумовлена, з одного боку, «демографічним вибухом» в країнах, що розвиваються, з іншого — депопуляцією, тобто порушенням відтворення населення та скорочення його кількості в розвинених країнах.
Переважна більшість населення світу живе в країнах, що розвиваються (4,7 млрд. осіб). За прогнозами демографів, до 2025 р. населення цих країн зросте ще на 3 млрд. осіб, що становитиме 95 % приросту населення світу.
Потенційна загроза розвитку сучасної демографічної ситуації полягає в тому, що населення світу розпочало XXI ст. з 1 млрд. безробітних, 1 млрд. голодуючих, 1 млрд. неграмотних, 2 млрд., що живуть в умовах відносного або абсолютного перенаселення, 1,5 млрд. знедолених, що перебувають за «межею бідності».
З демографічною проблемою перенаселення безпосередньо пов’язана проблема подолання відсталості країн, що розвиваються.
3. Економічні проблеми
До цієї групи проблем відносять переважно енергетичну, сировинну та продовольчу.
Основним шляхом розв’язання сировинно-енергетичної кризи є перехід до матеріало- та енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини, створення маловідходного і безвідходного виробництв.
4. Екологічна проблема
На початку ХХІ ст. екологічні проблеми можна розглядати у кількох аспектах: забруднення атмосфери («парниковий ефект», «озонові діри», кислотні дощі, пилове забруднення тощо), забруднення гідросфери, деградація земель (гірничі розробки, посилення водної і вітрової ерозії внаслідок людської діяльності, хімічне забруднення ґрунтів міндобривами та отрутохімікатами тощо), скорочення площ лісів, опустелювання.
5. Соціальні проблеми
Це проблеми охорони здоров’я (СНІД), освіти, культури, злочинності та ін. Можливості розв’язання цих проблем залежать від рівня соціально-економічного розвитку країн, тому особливої гостроти вони набирають у слаборозвинених регіонах світу.

Домашнє завдання


1. Опрацювати § 21
2. Підготувати статті про глобальні проблеми.
3. Підготуватися до підсумкового уроку за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства».

24 комментария:

 1. Можу підтримати тему для розмови. Проблеми є, були, будуть. Треба шукати рішення цих проблем. Буде зроблено.

  ОтветитьУдалить
  Ответы
  1. Які пропозиції рішення екологічних проблем?

   Удалить
 2. Ни одной науке не обходятся так
  дорого открытия,как географии.За
  каждую крупицу знаний заплачено
  человеческими жизнями.

  ОтветитьУдалить
 3. Дякую за активність.У вас ще є час дати відповідь на запитання: Які шляхи подолання глобальних проблем на Ваш погляд? До зустрічі у вівторок.В.П.

  ОтветитьУдалить