четверг, 18 декабря 2014 г.

22 ОК Домашнє завдання з Географії

НТР ТА ЇЇ ОСНОВНІ ОЗНАКИ. СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО В ПЕРІОД НТР

1. НТР та її основні ознаки. Поняття про НТП та НТР
Запитання. Коли, на вашу думку, почалася науково-технічна революція? Обґрунтуйте свою відповідь.
Початок НТР пов’язують з серединою 40-х років XX ст. Його ототожнюють з першою вдалою спробою звільнити ядерну енергію і створенням перших ЕОМ.
Основні ознаки сучасної науково-технічної революції: універсальність та всеосяжність, прискорення науково-технічних перетворень, зміна ролі людини у виробництві, військово-технічна революція.
2. Зміни у галузевій структурі господарства в період НТР
Завдання 1. (Робота з підручником) Прочитайте текст підручника та визначте, які зрушення відбулися в галузевій структурі світового господарства під впливом НТР.
Кількість працюючих у сфері послуг зростає, а у виробничій сфері скорочується. Зростає частка обробних галузей та скорочується частка видобувної промисловості. Випереджальними темпами відбувається розвиток трьох галузей: електроенергетики, машинобудування і хімічної промисловості (галузі «авангардної трійки»), провідного значення набувають новітні галузі. У галузевій структурі сільського господарства з ростом інтенсифікації виробництва зростає частка тваринництва. Змінюється розподіл праці між окремими видами транспорту. Зростає купівля та продаж готових товарів, скорочується — сировини.
Набуває розвитку торгівля технологіями — ліцензіями, патентами, технічним досвідом, інформаційними послугами.
3. Зміни у територіальній структурі господарства в епоху НТР
Переорієнтація базових матеріаломістких галузей промисловості від орієнтації на місцеву сировину до орієнтації на ринки збуту кінцевого продукту. Основними центрами і регіонами, до яких тяжіє розміщення виробництва й інших видів економічної активності, стали осередки і території з передовою наукою та освітою. Новою формою територіальної організації науково-виробничих комплексів стало створення науково-технічних зон (технополісів, технопарків, бізнес-інкубаторів).
Висока територіальна концентрація виробничої діяльності і населення, посилення процесів урбанізації.
4. Впровадження досягнень НТР у різних країнах світу
Ринок високотехнологічної продукції має такий приблизний розподіл (7 %): на частку США припадає 35; на частку Японії — до 25-30; ФРН — до 8; Великобританії — 7; Франції — до 4. На всі інші країни залишається 20 %. В Україні діє вісім технологічних парків. Їх сукупний річний обсяг складає 241 млн. дол. США, що в 116 разів менше порівняно з одним лише технополісом Хсинчу (Тайвань). В Україні не створено жодного технополісу.

Завдання:


1.  Опрацювати § 15.
2. Позначити на контурній карті країни, які є лідерами у розвитку високих технологій.

14 комментариев:

  1. Виталий Филиппович ! Поздравляю Вас и Аллу Евгеньевну с Новым годом! Желаю успехов во всем, радости в семье. Ник О.

    ОтветитьУдалить